ΠΕΤΡΟΣ Μ. ΝΟΜΙΚΟΣ Α.Ε.

Βασ. Σοφίας 29, 10674 Αθήνα

Τηλ.: 210 7241516, Φαξ: 210 7226045, email: info@thera-conferences.gr