1ος όροφος/1st floor

1. Είσοδος Β/Entrance B

2. Αυλή/Courtyard

3. Κεντρικό κτίριο/
    Main building

4. Χώρος εστιάσεως/
    Banqueting area

5. Αίθουσα τύπου/
    Press room

6. Τουνέλι/Tunnel
 
  (χώρος αφισών/
     poster area)

*  Χώρος διοργάνωσης γάμων/
    Open air area for weddings

      πατήστε στο νούμερο στο χάρτη

      press number on the map

 

 

 

 

 

 

 

 

Ισόγειο/Ground floor

1. Αίθουσα συσκέψεων/
    Board room

2. Αίθουσα εγγραφών/
    Registration room

3. Τηλεφωνικοί θάλαμοι/
    Telephone booths

4. Γραμματεία/Secretariat

5. Αίθουσα συσκέψεων/
    Meeting room

6. Αίθουσα συσκέψεων/
    Meeting room

7. W.C. Ανδρών-Γυναικών/
    W.C. toilets

8. Ιματιοθήκη/Cloak room

9. Στοά/Arcade

     πατήστε στο νούμερο στο χάρτη

                                                                                                                                                                                                                       press number on the map